Home

Behandelaanbod

Werkwijze

Praktische info

Behandelaar

Contact


Behandelaar

Over mij en mijn visie
Mijn naam is Monique Voorhaar. In 2007 ben ik afgestudeerd aan de Radboud Universiteit, afstudeerrichting klinische psychologie. Ik heb tijdens mijn studie zowel een preventiestage- als een behandelstage afgerond, vanwege mijn interesse in beide richtingen. Na mijn afstuderen besloot ik te gaan werken als behandelaar, waarbij mijn affiniteit met bijvoorbeeld KOPP-groepen* is gebleven. Ik bespreek dan ook regelmatig met mensen hoe zij de opvoeding ervaren, nu zij het zelf zwaar hebben.
Ik heb van 2007 tot en met 2014 gewerkt in een grotere psychologenpraktijk, waarbij ik zowel behandelingen binnen de basis GGZ als specialistische GGZ verzorgde (voorheen eerste- en tweede-lijn). Om mijn diagnostiek- en behandelvaardigheden te verbeteren volgde ik de opleiding tot GZ-psycholoog aan het SPON in Nijmegen.
In 2012 heb ik Praktijk Voorhaar opgericht. Sinds 2015 werk ik volledig als zelfstandige binnen mijn praktijk. Ik werk vanuit een holistische visie, waarbij ik gebruik maak van diverse behandelmethodes. Mijn interesse gaat uit naar het werken met mindfulness oefeningen en andere op het lichaam georiënteerde oefeningen. Deze vormen een aanvulling op het reguliere aanbod. Momenteel volg ik een opleiding tot trainer MBSR en MBCT.

* KOPP staat voor kinderen van ouders met psychiatrische problematiek. Het betreft een preventieve groep, omdat deze kinderen risico lopen op latere leeftijd zelf ook psychiatrische problematiek te ontwikkelen. Met behulp van de preventiegroep wordt getracht dit risico te verkleinen.Wat klachten betekenen
Ontstane klachten op het levenspad van mensen, probeer ik samen met hen te plaatsen in hun levensverhaal. We proberen
te begrijpen wat de betekenis van de ervaren klachten is. Ik bekijk de mens hierbij in zijn geheel. Dat geeft ingang voor de behandeling; in gesprek en soms met behulp van opdrachten komt er inzicht en integratie op gang. Hierdoor kan de klacht of het probleem verminderen of opgelost raken.

Interne samenwerking
Ik heb gemerkt dat mensen soms met enkel een psychologische aanpak van een probleem niet tot een goed resultaat konden komen. Ik ben daarom erg blij om een psychologenpraktijk te hebben binnen Gezondheidscentrum Onder de Linden. Tijdens sommige behandelingen kan de cliënt dan namelijk (in overleg) laagdrempelig een behandeling ter aanvulling krijgen bij een van de andere therapeuten. Ik vind het prettig dat ik door de interne samenwerking toch (indien nodig) een volledige aanpak aan kan bieden.


Drs. Monique Voorhaar
Gz-psycholoog BIG
NIP gevisiteerd en certificaat ontvangen