Home

Behandelaanbod

Werkwijze

Praktische info

Behandelaar

Contact


Praktische informatie

Werkdagen
De praktijk is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.


Vergoedingen
De behandeling valt onder Generalistische Basis GGZ. Voor aanspraak op vergoeding van de zorg door uw verzekeraar, dient u een verwijsbrief van de huisarts of specialist te hebben en dient uw problematiek te voldoen aan de criteria van een psychische stoornis, volgens de DSM-IV-classificatie (een handboek waarin psychische aandoeningen op symptoom-niveau beschreven staan). De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op volledige vergoeding van de behandeling*. Zo nee, dan wordt u of terugverwezen naar de huisarts, of u kunt ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen. Dit beoordelingsgesprek wordt door uw zorgverzekeraar vergoed. Het maximumtarief hiervoor bedraagt €207,19. De behandeling wordt door de zorgverzekeraar vergoedt vanuit uw basisverzekering.
De gesprekken gaan wel af van uw eigen risico. In 2019 is het wettelijke eigen risico vastgesteld op 385 euro. Er geldt geen eigen bijdrage.

* Volledige vergoeding is alleen mogelijk wanneer ik een contract met uw zorgverzekeraar heb. Dit is voor de meeste verzekeraars het geval. U kunt bij mij of uw zorgverzekeraar informeren of ik gecontracteerd ben, zie ook deze link (download PDF bestand). Indien ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar, dan keert uw verzekeraar een percentage van de kosten aan u uit. U kunt de hoogte hiervan na vragen bij uw verzekeraar.

Een aantal klachten worden niet vergoed door zorgverzekeraars, maar hiervoor kunt u wel in therapie gaan. Dat heet onverzekerde zorg. Het gaat dan om relatieproblemen, werkproblemen, gestagneerde rouw, echtscheiding, gezinsproblemen, seksuele problemen en een aanpassingsstoornis. De behandeling hiervan moet u zelf betalen. Er is in dit geval geen verwijsbrief nodig. Wanneer deze problematiek aanwezig is, maar daarnaast ook een stoornis die wel vergoed wordt, dan wordt de zorg wel vergoed; de problemen vallen onder de verzekerde zorg vanwege de andere stoornis.

Verandering van zorgverzekeraar dient u direct aan mij door te geven. Op die manier voorkomt u dat u niet vergoede consulten zelf moet betalen.

Tarieven

Verzekerde zorg:
Voor behandelingen die middels restitutie worden ingediend bij de verzekeraar, of die via u worden ingediend bij de verzekeraar omdat ik niet gecontracteerd ben bij uw verzekeraar, gelden in 2019 de volgende maximumtarieven, opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit:


Productgroepen
Kort €507,62 (2-5 sessies)
Middel €864,92 (6-8 sessies)
Intensief €1356,25 (9-12 sessies)
Onvolledige behandeling €207,19 (1-2 sessies)


N.B. De door de psycholoog gekozen productgroep hangt af van de zwaarte van uw zorgvraag. Het genoemde aantal consulten is alleen een indicatie. Het is aan de psycholoog om te bepalen hoe hij of zij een behandeling inricht.

Onverzekerde zorg:
Voor sessies die buiten de vergoedingen van uw ziektenkostenverzekering vallen, zijn in 2019 de onderstaande tarieven van toepassing:
- Sessie 45 minuten: €90
- Sessie 60 minuten: €120
- Sessie 90 minuten: €180


Annuleren
Afspraken kunnen per SMS, whats-app, telefonisch of mail geannuleerd worden. Mocht u mij telefonisch niet persoonlijk kunnen bereiken dan kunt u de voicemail inspreken.

U dient een afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te bellen. In dat geval is het kosteloos. Belt u te laat of niet af, dan wordt het consult bij u in rekening gebracht. Het tarief hiervoor vindt u onder het kopje onverzekerde zorg. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw verzekeraar en komen daarmee voor eigen rekening.

Klachten
Indien u een klacht heeft over mij of mijn professioneel handelen dan kunt u dit het beste direct met mij bespreken. Blijft uw klacht ondanks overleg bestaan, dan kunt u vragen om de folder "Klachtenfunctionaris". Praktijk Voorhaar is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling. In de folder staat informatie over de werkwijze van de klachtenfunctionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht.