Home

Behandelaanbod

Werkwijze

Praktische info

Behandelaar

Contact


Werkwijze

Aanmelding
U kunt zich bij voorkeur aan melden door het invullen van mijn aanmeldformulier. De gegevens worden veilig verwerkt en opgeslagen (256-bit SSL encryptie). U kunt ook met mij contact opnemen via e-mail en telefoon. Wanneer ik de telefoon niet opneem, spreek dan alstublieft de voicemail in en ik bel u zo spoedig mogelijk terug. Ik heb de volgende persoonlijke gegevens van u nodig:


- Uw naam
- Adres, postcode en plaats
- Telefoonnummer
- Geboortedatum
- Naam van uw verzekering en verzekeringsnummer
- Burgerservicenummer
- Naam van uw verwijzer indien u verwezen bent

Na aanmelding wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht zodra een intaketijd beschikbaar komt voor u. Voor vergoeding door de zorgverzekeraar is een verwijsbrief voor generalistische basis-ggz van een (huis)arts noodzakelijk.

Intake
We starten met een intakegesprek waarin we het probleem bespreken waarvoor u zich heeft aangemeld. Ook is dit gesprek bedoeld om u als persoon te leren kennen. Hiertoe zal ik u diverse vragen stellen. Verder zal besproken worden wat uw hulpvraag is en wat het doel is waar u aan wilt werken. Zo nodig wordt u gevraagd om een vragenlijst of test in te vullen. Op basis van deze gegevens zal ik u een voorstel voor een behandeling doen. Deze eerste afspraak zal gerekend worden als een psychologische sessie.

Voorafgaand aan de intake krijgt u een afspraakbevestiging. Tot slot ontvangt u van TelePsy een online vragenlijst om de ernst van uw klachten in beeld te brengen. Dit betreft een vragenlijst ten behoeve van Routine Outcome Measurement (ook wel ROM genoemd). Dit is ontwikkeld om de effectiviteit van behandelingen te meten. Uw klachten worden daarom ook na afloop van de behandeling gemeten. Zie de overeenkomst die ik heb met Stichting Vrijgevestigd ROM (download PDF).


Behandeling

Inhoud van de behandeling
De inhoud van de behandeling is afhankelijk van u als persoon, de klachten en de gekozen behandeling. In de sessies werk ik met u samen aan het behalen van het gestelde behandeldoel. Soms is het afdoende om u op weg te helpen en kunt u zelfstandig verder werken aan het behalen van uw doel. Ik geef zeer geregeld onderwerpen of oefeningen mee naar huis, die u kunt gebruiken voor uw proces.


Ik werk met verschillende behandeltechnieken. Te denken valt aan cliëntgericht, experiëntieel, oplossingsgericht, systemisch, mindfulness, lichaamsgericht, cognitief- gedragstherapeutisch en EMDR.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Nadat EMDR in 1989 door Francine Shapiro werd ontdekt, werd het voornamelijk gebruikt om grote, eenmalige traumatische gebeurtenissen te verwerken. Tegenwoordig is er steeds meer bewijs dat het ook bij andere klachten effectief kan zijn, zoals bijvoorbeeld bij meervoudige trauma’s, angstklachten en bij chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als deel van een totaalbehandeling worden toegepast. Voor meer informatie kunt u www.emdr.nl bezoeken.

Internetbehandeling
Er kan tevens gekozen worden voor behandeling via de computer (e-health). U kunt dan thuis werken aan uw klachten. Het is mogelijk om online behandeling te combineren met gesprekken. Voor onderstaande problematiek biedt de praktijk een online aanbod:
- ADHD

- Activeren
- Alcoholproblematiek
- Agressie
- Angst
- Depressie
- Hardloop-therapie (bij depressie effectief)
- Leren ontspannen
- Mindfulness
- Negatieve gedachten
- Piekeren
- Slaapproblemen
- Sociale vaardigheden
- Somberheid

- Verwerking
- Werkstress
- Zelfbeeld

Duur van de behandeling
De duur van een behandeling voor enkelvoudige problematiek is gemiddeld
5 tot 12 sessies. De sessies vinden in het begin van de behandeling meestal eenmaal in de week of eenmaal in de twee weken plaats. Later in de behandeling kan een langere tussentijd belangrijk zijn om het geleerde in het dagelijks leven toe te kunnen passen en te ervaren wat het met u doet. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

De tijdsduur van de sessies zijn:
• Sessie individueel: 45 minuten
• Sessie EMDR: 60 of 90 minuten


Als u verlaat bent, zal het gesprek verkort worden met de betreffende tijd.

Privacyverklaring
Praktijk Voorhaar hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Ik houd mij aan mijn beroepsgeheim. Zonder uw schriftelijke toestemming zal ik geen gegevens aan derden opvragen/verstrekken. Voor de behandeling is het aan te raden mij toestemming te geven om met uw huisarts overleg te hebben en informatie uit te wisselen. Ook als sprake is van een eerdere behandeling, kan het zinvol zijn om toestemming te geven voor het opnemen van contact met uw eerdere behandelaar. U kunt een document (PDF) inzien waarmee ik overzichtelijk maak welke gegevens worden verwerkt. Daarmee wordt aan de verantwoordingsplicht voldaan zoals opgesteld in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 is iedere psycholoog verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hebben en dit openbaar te maken. Dit document is via deze link te raadplegen (PDF).