Praktijk Voorhaar


Psychologische hulpverlening & Mindfulness

Behandelaanbod

In uw leven maakt u een ontwikkeling door. Hier hoort bij dat u moeilijke fasen doormaakt, waarin u niet lekker in uw vel zit en/of psychische klachten ontwikkelt.


Als u er alleen of met ondersteuning van de mensen om u heen niet uit komt, kan het zinvol zijn om psychologische hulp in te schakelen. Klachten waar u in vast loopt, kunnen worden behandeld en een mogelijkheid bieden voor persoonlijke groei en psychische rijping.


Klachten die behandeld kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

* Depressie of gevoelens van somberheid

* Moeite met assertiviteit

* Traumatische gebeurtenissen

* Negatief zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen

* Problemen in omgaan met pijn, vermoeidheid of ziekte

* Onbegrepen lichamelijke klachten

* Sociale angst en faalangst

* Paniekaanvallen

* Verwerkingsproblemen door ziekte of verlies

* Dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen

* Seksuele problemen

* Problemen met of bij het ouder wordenhebben.

De praktijk richt zich op het kortdurend behandelen van volwassenen en ouderen (vanaf 18 jaar) met lichte tot matige ernst van de klachten.


Bij de behandeling kan ik gebruik maken van videobellen of wandelen tijdens de gesprekken. Bij aanmelding kunt u aangeven of u of u de wens heeft hiervan gebruik te willen maken.